Pozrite si prehľad bohoslužieb na tento týždeň.

Bohoslužby

Farský dvojtýždenník, v ktorom nájdete oznamy i užitočné informácie z diania vo farnosti.

Bulletin

Pozrite si fotky z našich akcií.

Galéria

DSC 0478 2

Stalo sa to pred 2000 rokmi. Bol Veľký piatok, bolo práve dopoludnie a v Jeruzaleme bol horúci deň. Prečo však na túto udalosť po toľkých rokoch stále ešte spomíname? Ten deň sa totiž rozhodovalo i o našom večnom živote. Ježiš Kristus poznal každého z nás osobne a vedel, že po dvoch tisíc rokoch budeme tu. Vedel tiež, že to, aby sme dosiahli večný život, nedosiahneme vlastnými silami, ale že On nás musí najprv vykúpiť svojou smrťou. A pretože každého z nás veľmi miluje, dobrovoľne sa rozhodol zomrieť za mňa,za teba. Umrel za nás všetkých! A tak sa teraz vydajme spoločne s ním na Krížovú cestu. Odložme všetky ostatné myšlienky a starosti a prežime s ním túto hodinu. Nezabudnime vzbudiť vo svojom srdci ľútosť nad svojimi hriechmi, pretože keby sme ich nespôsobili, nemusel by Kristus za nás umrieť.
K. B.

Fotogaléria tu.

popolcova  streda20172

Sväté Písmo nás učí, že Boh sám ustanovil pôst. V Starom zákone príprava na mnohé veľké udalosti obsahovala modlitbu a pôst (ako keď mal Mojžiš na hore Sinaj prijať tabule Zákona). Aj Nový zákon často spomína pôst: i náš Pán sa postil 40 dní pred začiatkom svojho verejného účinkovania. V Cirkvi je ustanovených takmer 180 pôstnych dní (okolo 50 piatkov, [podľa dávneho zvyku aj takmer 50 stried], 4 adventné týždne, 40 dňový veľký pôst). Už v starokresťanskom spise Didache (Učenie Dvanástich apoštolov) z roku 90, to značí z doby kedy ešte žil apoštol Ján a prvá poapoštolská generácia, sa píše o praxi pôstu toto: „Nech vaše pôsty nie sú s pokrytcami. Oni sa postia druhý a piaty deň po sobote (pondelok a štvrtok). Vy sa však postite vo štvrtý a v prípravný deň (streda a piatok).“

flower 3

 
„Ani veľké vody lásku neuhasia, ani rieky ju neodplavia." (Pies 8,7)  

Nedá sa zmerať veľkosť lásky, ktorú ponúkaš alebo prijímaš. Kto koho viac miluje a kto menej? Ako rozlíšiť pravú lásku od nepravej? Sme dielom Božej lásky, ktorá nás stvorila na svoj obraz. Objaviť prvotnú lásku, ktorá tvorila naše srdce, znamená spoznávať seba ako dar pre tento svet. Sme povolaní k „bláznivej" láske svätých, ktorí sú ochotní milovať až na smrť. Prečo? Láska dáva bezpečie, žije vernosť, otvára srdce pre druhých.

lurdy


Termín: 20.03. - 27.03.2017 Cena: 584,- €

V cene je zahrnuté: letenka Lisabon - Viedeň, servisné poplatky 119,- €, lux bus, 4 x hotelové ubytovanie*** s polpenziou, 1 x pútnicky dom, duchovný doprovod, sprievodca, komplexné cestovné poistenie 16,- €, príplatok Senné – letisko Viedeň a späť 50,- € V cene nie je zahrnuté: mestská taxa -  platí sa na mieste.

Pútnicky program je spojený s každodennou svätou omšou
Program púte:

Strana 1 z 64

Liturgický kalendár

Liturgicky kalendar

TK KBS