Pozrite si prehľad bohoslužieb na tento týždeň.

Bohoslužby

Farský dvojtýždenník, v ktorom nájdete oznamy i užitočné informácie z diania vo farnosti.

Bulletin

Pozrite si fotky z našich akcií.

Galéria

77V nedeľu 24.06.2018 presne v deň sviatku Narodenia sv. Jána Krstiteľa sme sa spoločne s veriacimi celej farnosti zišli na tohtoročnej Odpustovej slávnosti v Trhovišti. Všetci sme sa prišli pomodliť a uctiť si patróna farského kostola Jána Krstiteľa. Slávnostnú homíliu prednášal o. Ladislav Jeremiáš, vojenský kaplán v Prešove, ktorý nám priblížil život Zachariáša, Alžbety a Jána Krstiteľa. Ponúkame myšlienky z homílie:

„Stretávame sa tu, aby sme sa trošku dokázali naštartovať v našej viere, aby sme si uvedomili, aká drahá je viera pre nás, nie po finančnej stránke, ale ako draho sme ju museli získať, pretože chcelo k tomu iba jednu vec, aby nám ju Pán Boh daroval.

levoca2018Ako každoročne vás pozývame na Púť do Levoče na Mariánsku horu v sobotu 7.7.2018. Prosíme, aby záujemcovia sa nahlásili v sakristii kostola do nedele 1.7.2018. Predpokladaný odchod autobusu je o 13.30 hod. Bližšie informácie ešte spresníme v rámci oznamov.

 Program nájdete tu.

Po oslovení Televíziou Lux sa naša farnosť Trhovište zapojila do relácie Týždeň s farnosťou Trhovište, ktorý bude prebiehať od TVLUX logo biele na priehladnej25.6.-1.7.2018. Počas týchto 7 dní sa naša farnosť zapojí do týždňových modlitieb za TVLUX. Počas vybraného týždňa bude farnosť pamätať na pracovníkov a tvorcov TV LUX v modlitbách a pri svätých omšiach. Televízny štáb túto farnosť vopred navštívil a prostredníctvom krátkeho príspevku (cca 7 minút) ju predstaví vo svojom vysielaní v týždni, kedy sa zapája do modlitieb. Televízni diváci tak spoznávajú rôzne slovenské farnosti a zároveň sa môžu ich aktivitami a životom v nich inšpirovať. Zároveň aj TV LUX v priamom prenose pri pondelkovej rannej sv. omši zahrnie do svojich modlitieb a prosieb našu farnosť. 

Trhoviste
Srdečne vás pozývame na farskú odpustovú slávnosť presne v deň oslavy Narodenia sv. Jána Krstiteľa v nedeľu 24.6.2018 do kostola v Trhovišti. Slávnosť začne o 9.00 hod. modlitbou sv. ruženca a vyvrcholí slávnostnou sv. omšou o 10.00 hod., ktorú bude celebrovať vdp. Ladislav Jeremiáš, vojenský kaplán v Prešove.

Liturgický kalendár

Liturgicky kalendar