Pozrite si prehľad bohoslužieb na tento týždeň.

Bohoslužby

Farský dvojtýždenník, v ktorom nájdete oznamy i užitočné informácie z diania vo farnosti.

Bulletin

Pozrite si fotky z našich akcií.

Galéria

Pozývame Vás na každoročnú farskú Krížovú cestu po dedine. 

Krížová cesta sa uskutoční v 04. 03. 2018 o 15.00 hod. so začiatkom v rím - kat. kostole následne v gr. - kat. kostole a ukončime ju v kostole ref. cirkvi.

Tešíme sa na Vašu účasť! 

 

kr.cesta2018

Liturgický kalendár

Liturgicky kalendar