Kňazi vo farnosti

Duchovná správa:
     Duchovná správa bola prerušená za protestantizmu. Spočiatku sú známe len ojedinele mená farárov. Pri menách do polovice 19. storočia chýbajú stále ďalšie údaje
.

Správcovia farnosti:

1.7.2010 - ...

JÁN DULIN

nar. 15.7.1976 Prešov,
vysviacka 16.6.2001 Košice

1.7. 1997 – 30.6. 2010

JOZEF DUDIČ

nar. 29.10.1966,
vysviacka 17.6.1990

1.7. 1990 – 30.6. 1997

ŠTEFAN PRISTAŠ

nar. 6.9.1950,
vysviacka 9.6.1973

1.7. 1987 – 30. 6. 1990

VINCENT BURDA

nar. 10.9.1951,
vysviacka 8.6.1974

1.10. 1972 - 30.6.1987

VLADIMÍR BUBLÁK

nar. 24.11.1934,
vysviacka 26.6.1960

15.6.1959-30.9.1972

MATEJ BOROVSKÝ

nar. 20.2.1920,
vysviacka 17.6.1945

1.12.1945-15.6.1959

JÁN PÁL

nar. 22.7.1914,
vysviacka 19.6.1938

August 1945-30.11.1945

administroval kaplán
VOJTECH JUHÁZS

nar. 9.4.1921,
vysviacka 31.3.1945

25.2.1945-august 1945

administroval kaplán
JÁN ZBOJOVSKÝ

nar. 8.8.1915,
vysviacka 15.6.1941

Marec 1908-19.2.1945

Msgr. ĽUDOVÍT KRIŠTOF

nar. 24.2. 1880 v Prešove,
vysviacka 25.6.1902

1857-15.4.1907

MELICHAR KAPOSSY

nar. 24.10.1824.
vysviacka 4.6.1848

1817-1857

JÁN KOVÁČ

 

1810-1817

JURAJ ŠEMEŠY

 

1801-1810

JOZEF URŠULÍK

 

1800-1801

MICHAL SÁRTORY

 

1775-1800

FRANTIŠEK VELBASKÝ

 

1772-1774

JURAJ MUŠINSKÝ

 

1765-1771

LADISLAV NÁTAFALUSSY

 

1761-1765

JÁN KOŠÍK

 

1735-1761

ŠEBASTIÁN AUGUSTINI

Zaviedol farské matriky

1728-1732

v Trhovišti i širšom okolí pôsobili kňazi zo Spoločnosti Ježišovej.
 Boli splnomocnení vysluhovať všetky sviatosti, vyučovať, katechizovať ako miestni farári

1560-1561

menom neuvedený farár z Trhovišťa
prítomný na celocirkevnom uhorskom sneme v Trnave v uvedených rokoch

1531-1551

MATEJ

 

1493-1496

ŠEBATIÁN THENKY

 

Okolo r. 1447

JURAJ

 

1332-1337

THICA (aj Tyca)

 

 

Kapláni vo farnosti:

2015  ...
Jozef ELIÁŠ  

2010  2015

Peter JANO

nar. 14.7.1984 Prešov,
vysviacka 19.6.2010 Košice

2007 – 2010

Peter DZIELAWSKI

nar. 6.10.1980 Trebišov,
vysviacka 17.6.2006 Košice

2005 – 2007

Ján HUDÁK

nar. 2.5.1980 Košice,
vysviacka 18.6. 2005 Košice

2003 – 2005

Radoslav KRENICKÝ

nar. 19.1.1977 Ďačov,
vysviacka 14.6.2003 Košice

2002 - 2003

Ľuboš DRAGANOVSKÝ

vysviacka 17.6.2000 Košice

2002

Martin TALNAGI

nar. 3.8.1976 Michalove,
vysviacka 15.6.2002 Košice

2001 – 2002

Jozef KOZÁK

nar. 16.12.1975 Kračúnove,
vysviacka 16.6.2001 Košice

1999 – 2001

Dušan NEMEC

nar. 22.5.1974 Prešov,
vysviacka 19.6.1999 Prešov

1998 – 1999

Štefan BARTKO

nar. 11.7.1972 Prešov,
vysviacka 21.6.1997 Prešov

1997 – 1998

Vincent DRÁB

nar. 26.3.1969 Belá nad Cirochou,
vysviacka 22.6.1997 Belá nad Cirochou

Liturgický kalendár

Liturgicky kalendar