Zdroj: http://redemptoristi.kske.sk/KATECH/Katechizmus.xx/008rimkatech.htmSviatosť krstu sa v našej farnosti udeľuje po dohode. Zväčša krstíme v sobotu v dopoludňajších hodinách. Avšak sme otvorení aj krstom počas nedeľných svätých
omší.
Predkrstná náuka sa koná spravidla deň pred krstom v podvečerných hodinách na farskom úrade. O krst žiada jeden z rodičov dieťaťa. Pri zápise je potrebný rodný list dieťaťa a ku krstu stačí jeden krstný rodič. Na krst je potrebná krstná svieca a krstná košieľka. Má na nej byť vyšité, alebo vypísané meno dieťaťa, dátum jeho narodenia a dátum krstu.

obrbirmovkaSviatosť birmovania tvorí spolu s krstom a Eucharistiou jeden celok sviatostí uvádzania do kresťanského života.
Prijatie sviatosti birmovania je možnosťou na dovŕšenie krstnej milosti.

Už apoštoli, plniac Kristovu vôľu, vkladaním rúk udeľovali novopokrsteným dar Ducha Svätého. Toto vkladanie rúk sa v katolíckej tradícii právom považuje za začiatok sviatosti birmovania, vďaka ktorej v Cirkvi určitým spôsobom pretrváva turíčna milosť. Aby sa lepšie naznačil dar Ducha Svätého, ku vkladaniu rúk sa pridalo pomazanie voňavým olejom (krizmou). Pomazaním birmovanec dostáva „znak“, trvalú pečať Ducha Svätého.

1spJej hlavným poslaním je udržovať a rozvíjať Boží život, ktorý sme dostali pri krste. Ježiš sa na nás obracia s naliehavou výzvou, aby sme ho prijímali vo sviatosti Eucharistie: „Veru, veru, hovorím vám: ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život.“ (Jn 6,53).

Ak chcete prijať Ježiša Krista v Eucharistii, musíte byť v stave milosti. Ak si je niekto vedomý, že spáchal ťažký hriech, musí skôr ako pristúpi k prijímaniu, prijať sviatosť zmierenia.

Zdroj: http://nimes.catholique.fr/partenaire/district/img/9/Mariage.gifVSTUPNÉ INFORMÁCIE PRE SNÚBENCOV (pred uzavretím manželstva)
O Vašom úmysle uzavrieť sviatostné manželstvo nás príďte informovať čím skôr, najmenej však 3 mesiace vopred. V mnohých prípadoch totiž treba vybaviť viac vecí, čo si môže vyžadovať dlhší čas. Najlepšie je informovať o úmysle uzavrieť sviatosť manželstva na začiatku kalendárneho roka, aby sme vedeli naplánovať spoločné predmanželské náuky.

V tomto roku to urobte prosím do 15. januára 2012 na farskom úrade.

Liturgický kalendár

Liturgicky kalendar